Informasjon om vår grunnlegger, Dr. Vilhelm Schjelderup.

Kjære venner!

Dr. Vilhelm Schjelderup døde lørdag for 1 uke siden. Han sovnet fredelig inn. Dagen før var han og hans forlovede Judith ute å gikk en lang tur. Det er en trist nyhet for alle oss som var så heldige å bli kjent med ham. Vilhelm rakk å utrette så utrolig mye i ditt 86 årige liv, til glede for så uendelig mange, enten det var pasienter, venner i Nepal, og selvsagt venner her hjemme. Hans hjertesak var nok Kailashskolene, som han fulgte med stor interesse helt til siste dag. Takk for alt du har vært for oss Vilhelm! Vi vil aldri glemme deg for din godhet, raushet, ditt gode hjerte, din sterke integritet og høye moral! Hvil i fred🌹

Fortsett å lese «Informasjon om vår grunnlegger, Dr. Vilhelm Schjelderup.»

Nyhetsbrev sommer 2016

Tusen takk for støtte fra alle dere trofaste faddere! Vi i styret hadde en plan om å arrangere tur til Nepal i november, men dette er lagt på is. Vi tar sikte på å dra neste november. Så da har dere et år til å spare på. Grunnen er at den tyske støttegruppa til Barbara Krahl er i en søkeprosess med tyske myndigheter om midler til gjenoppbygging/ restaurering av skolen i Katmandu. Hvis de får tilsagn om dette må bygging starte omgående. I følge skoleledelsen i Nepal rundt oktober. Det passer derfor dårlig å ta i mot norske gjester midt oppi byggingen.

Fortsett å lese «Nyhetsbrev sommer 2016»

Nyhetsbrev november 2015

I månedsskiftet september/oktober var Håkon Lunde og Anita Lenes på reise i Nepal og i den forbindelse ønsket vi å besøke skolen. Vi ble hentet på hotellet den 2. oktober av sjåføren og rektoren på Kailash Bodhi School, Karma Chozom. Vi hadde på forhånd uttrykt at vi ikke ønsket noe som krevde ekstra av deres tid og energi. Vi ville bare besøke dem og se hvordan det sto til med dem etter jordskjelvet. Få snakke med dem og se hvordan livet var nå som de har gjennomgått en stor prøvelse.

Fortsett å lese «Nyhetsbrev november 2015»

Nyhetsbrev november 2013

I skole-bulletinen fra Kailash Bodhi School ved avslutningen av 2012 åpner de med å sitere den store indiske filosof og visdomslærer Swami Vivekananda: ”Arise, Awake and Stop not the goal is achieved”. Inspirasjonen fra disse ord lever videre i utviklingen av skolen: ”An amazing make over’s and new dimension in the field of education.” Til tross for alle hindringer som følge av det stadige politiske dødvann i Nepal, hemmende sosiale atmosfære m.m. lykkes det skolen å bidra til å virkeliggjøre de høye idealer om å skape ”fremtidens borgere” ikke bare gjennom å formidle en inspirerende undervisning, men ved å bringe frem en helhetlig kultur som omfatter alle positive sider av elevenes personlighet.

Fortsett å lese «Nyhetsbrev november 2013»

Nyhetsbrev desember 2012

I alt er det nå over 1.900 elever ved skolene. 960 av disse går ved skolen i Kathmandu som går opp til 10. klasse og der det er eget internat. Det var bare denne skolen vi hadde anledning til å besøke denne gangen. Og til tross for at skolen var stengt på grunn av de hinduistiske høytidene, hadde de stelt til en varm og hyggelig mottagelse for oss. De av elevene som var igjen i Kathmandu hadde laget til et program for oss med sang og dans som ikke bare gledet våre hjerter, men også øyne og ører. Det er ingen tvil om at skolen utvikler seg på en fullverdig måte, ikke bare når det gjelder boklig lærdom, men også når det gjelder menneskelig og kulturell utvikling.

Fortsett å lese «Nyhetsbrev desember 2012»

Nyhetsbrev august 2012

Siden skolen ble startet og vår forening ble dannet i 1989, har skolen vokset jevnt og omfatter nå 4 skoler (hovedskolen i Kathmandu, i Jumla og Simikot i Nepal, og i Manali i India) og har i alt ca. 1.500 elever. Som det fremgår av den omfattende og grundige evalueringsrapporten som vi har lagt u på vårt nettsted, fungerer skolen svært godt og fyller et meget viktig behov i Nepal. Den har vært en foregangsskole når det gjelder undervisning i morsmål. Nepal har flere minoritetsfolk, og når det gjelder vår skole, er det undervisningen i tibetansk som utgjør morsmålsundervisningen. Slik kan vi og støtte tibetansk kultur og bidra til at denne blir bevart, uten å komme i konflikt med Kina. Vi har lagt ut en artikkel om undervisningssituasjonen i Himalaya-regionen som er skrevet av rektor ved vår skole. Den viser hvilke grunnleggende behov skolen dekker i dette området som burde stå sentralt i vår interesse både av miljømessige og kulturelle grunner.

Fortsett å lese «Nyhetsbrev august 2012»

Nyhetsbrev november 2011

Dessverre fikk vi endelig avslag fra Norad på vår søknad om støtte til å bygge skolen i Jumla. Dette er ekstra beklagelig fordi det er stort behov for denne skolen som ble startet i 2006. Jumla er provinshovedstad i Karnali, en høyfjellsprovins som er blitt særlig tilbakeliggende når det gjelder utviklingen av skoletilbud m.m., og der Maoist-geriljaen følgelig sto sterkt. Fortsett å lese «Nyhetsbrev november 2011»

Nyhetsbrev oktober 2010

Utviklingen ved skolene hittil i år har vært uten dramatikk. Elevene ved Kailash Secondary School i Kathmandu gjorde det som tidligere kjempebra ved landsomfattende eksamen etter 10. klasse. I år var det hele 62 elever som gikk opp. Av disse var det 15 som fikk ’extraordinary’ (dvs. Særdeles) i karakter, mens de øvrige 47 kom i 1. divisjon (dvs. Meget godt). Skolen scorer således igjen helt på toppnivå blant skoler i Nepal.1

Fortsett å lese «Nyhetsbrev oktober 2010»