Til minne om Dr. Vilhelm Schjelderup

Dr. Vilhelm Schjelderup var en bauta på så mange områder.

Han våget å tenke annerledes, våget å utforske, på tross av mye motstand innenfor det etablerte medisinske miljøet. Han rakk å sette mange spor etter seg innenfor sitt yrke som lege og akupunktør.

Vilhelm Schjelderup ble utdannet lege i 1956. Han arbeidet innenfor psykiatri, som distriktslege i Asker, i Helsedirektoratet, som overlege for fengselstjenesten i Oslo, og som rådgivende lege ved trygdekontor. Han var også faglig medarbeider i Nordisk Tidsskrift for Biologisk Medisin.
Vilhelm Schjelderup arbeidet som akupunktør siden 1970 tallet, og var således en av de aller første akupunktørene i Norge. Han fikk sin akupunkturutdannelse i England hos Dr. Van Buren, grunnleggeren av International College of Oriental Medicine (ICOM).

Vilhelm Schjelderup tok initiativ til Norske legers forening for akupunktur i 1980 og har vært foreningens leder i et par perioder. Han har holdt flere kurs i akupunktur for norske leger.
Han skrev også en rekke bøker om temaer som omhandler komplementærmedisin, som utfordrer legevitenskapen på områder hvor den kommer til kort. Han våget å stille utvidende spørsmål om helsebegrepet, og maktet å introdusere nye, spennende teorier.

Han hadde et verdensomspennende nettverk, foreleste og var aktiv i forskningsmiljø innen medisin og komplementærmedisin verden over.
Vilhelm Schjelderup fikk Brobyggerprisen i 2006 for sitt arbeide med å øke forståelsen mellom vestlig medisin og alternativ medisin. Han var æresmedlem i British Medical Acupuncture Society og Norsk Forening for Helhetsmedisin.
De fleste som har utdannelse innenfor alternativ medisin i Norge har fått undervisning i ECIWO og øreakupunktur av Dr. Vilhelm Schjelderup.
Denne undervisningen fortsatte han med til han var flere og åtti år. Han var raus og alltid opptatt av å dele sin kunnskap med andre. Dessverre rakk han ikke å holde sitt foredrag for akupunktører i Vestfold som var planlagt den 25.10.2017.

Dr.Vilhelm Schjelderup jobbet i flere år som overlege på Blåkorsklinikken i Tønsberg. Han introduserte øreakupunktur som behandlingsmetode for rusmisbrukere, noe som virket svært godt mot abstinensplager. Han lærte også opp de ansatte slik at de mestret denne behandlingsformen.

Rundt 1990 startet han Sentrum Helhetsterapi sammen med blant andre Gro Midttun. Der jobbet han fram til han sluttet i 2015, i en alder av 84 år.

På 1980tallet var Vilhelm Schjelderup og hans kone Sidsel på reise i Nord-India for å besøke Harald, Vilhelms sønn. I den forbindelse traff de den tibetanske munken Lama Gondup. Han hadde tatt til seg 3 fattige barn av den tibetanske minoritetsbefolkningen. Dette ble et sterkt møte.

Lama Gondup hadde et inderlig ønske om å grunnlegge en skole for barn av den fattige tibetanske minoritetsbefolkningen.
Vilhelm og Sidsel bestemte seg for at de ønsket å bidra til å realisere dette. De reiste hjem til Norge og opprettet fadderforeningen Tso Pema Tibetansk Skole. Etter hvert har det blitt 4 skoler, en i Nord-India, og tre i Nepal. Hovedskolen i Katmandu er bygget med støtte fra NORAD, takket være Vilhelms innsats. Skolene kalles for Kailashskolene. I de senere årene har skolene hatt ca. 2500 eIever. I tillegg til å gi elevene en fullverdig moderne utdanning, gir skolene undervisning i tibetansk språk og kultur. Skolene er regnet som mønsterskoler både av nepalesiske myndigheter og av NORAD som laget en grundig evalueringsrapport av skolene i 2010. Kailashskolene har vært en av Vilhelms virkelige hjertesaker. Hans innsats for skolene har vært uvurderlig, og selvsagt gitt store ringvirkninger.

Det er mange som har fått erfare Vilhelms helende krefter. For mange av oss har han også vært et stort forbilde, og en inspirator for akupunkturfaget. Noen av oss har hatt den glede å få kjenne Vilhelm både som akupunktør, som medmenneske, og som ildsjelen bak Kailashskolene. Vilhelm var modig og klok, hadde integritet, en genuin omtanke for andre, raushet, og han var aldri dømmende. Han var beskjeden og ydmyk i sin framferd. Han var en hedersmann med høy moral. I saker som han trodde på var han uredd og viste handlekraft og styrke.
Vi i styret i Fadderforeningen Tso Pema vil gjøre det vi kan for å videreføre Vilhelm sitt arbeide for Kailashskolene i hans ånd.

Vi er dypt takknemlige for at vi har hatt anledning til å kjenne Vilhelm.
Våre varmeste tanker går til hans familie, og hans kjære forlovede Judith.

Akupunktør Håkon J. Lunde -leder i Tso Pema Fadderforeningen
Akupunktør Anne-Marie C. Simonsen – sekretær i Tso Pema Fadderforeningen