Nyhetsbrev november 2008

Det går bra med Kailash Bodhi School både når det gjelder hovedskolen i Kathmandu, skolen i Jumla og den nye skolen i Simikot som ble opprettet i april i år. Vi har fått tegninger og kostnadsoverslag for bygging av skole i Jumla. Planen omfatter 16 klasserom, kantine, bibliotek, 3 lærerrom, rektors rom og kontor. Bygningen er i to etasjer og virker både pen og ordentlig. Skolen skal både være barneskole og videregående skole for Karmali-provinsen. Utgiftene er beregnet til 15,4 millioner Nepalesiske ruppier, tilsvarende ca. 1.500.000 norske kroner. Vi har søkt NORAD om støtte til dette for 2009.

Det foregår mange aktiviteter ved skolene. Vi vedlegger skolens eget nyhetsbrev for 2007 som dere kan laste ned. Vi er også nå i ferd med å opprette et eget nettsted for vår forening  www.kailashskolen.com som dere kan gå inn på.

Det er nå en spennende sluttfase i samtalene mellom representanter for Dalai Lama og kinesiske myndigheter. Den 7. forhandlingsrunden fant sted i juni. Nå fra 30. oktober til 5. november besøkte en ny tibetansk delegasjon under ledelse av Kasur Lodi Gyari Kina og hadde samtaler med kinesiske representanter. Den tibetanske delegasjonen hadde med seg et memorandum om genuin autonomi for det tibetanske folk som de presenterte til den kinesiske ledelsen. Under oppholdet besøkte de også Ninxia Hui Autonome Region. Den 6. november etter tilbakekomsten til India avla de rapport til Kalon Tripa Samdongh Rinpoche som leder den tibetanske eksilregjeringen. Det ble bestemt at man ikke skulle komme med noen uttalelser om samtalene med kineserne på dette tidspunkt men avvente den spesielle forsamling av representanter for det tibetanske folk som skal møtes senere i denne måneden etter forslag fra Dalai Lama. – Det er kanskje grunn til å tro at dette blir et historisk møte for det tibetanske folk. Antagelig har den tibetanske delegasjon mottatt et forslag fra kineserne som vil bli fremlagt og drøftet på dette møtet. Vi får bare krysse fingre og håpe at dette er et forslag som ivaretar det tibetanske folks rettigheter og kulturelle og religiøse tradisjoner på en slik måte at det kan aksepteres av tibetanerne.

Enn så lenge får vi leve i spenning, kanskje med et lite håp. Når vi møtes torsdag 27. november, vet vi kanskje mer.

Med hilsen og gode ønsker fra Styret.