Nyhetsbrev sommer 2017

Innsamlingsregisteret
Vi avslutter forsøket på å melde oss inn i innsamlingsregisteret. Grunnen er endrede regler slik at det ikke er relevant for oss å stå der. I tillegg har de høynet prisen en god del, slik at det nå er kostbart å stå oppført der.

Skattefradrag
Det er ikke mulig for oss på det nåværende tidspunkt å søke om skattefradrag for våre sponsorer eller faddere. Foreningen har for få medlemmer, og er for lokal. Vi trenger derfor flere faddere i flere deler av landet. Dette innebærer at vi må gi opp arbeidet med å skaffe sponsorer i næringslivet på det nåværende tidspunkt.

Bygging av ny skole
Er i gang. Tyske myndigheter bidrar ved å delfinansiere byggingen av ny skole. Vi har ingen mulighet for å ta opp et banklån, da vi ikke har kausjonister. Skolen må selv sørge for resterende midler. Derfor er det viktig at vi nå konsentrerer oss om å skaffe flere faddere, og er veldig takknemlige for hjelp fra alle dere der ute. I den anledning har vi hadde vi en stand på torget i Tønsberg lørdag den 8. juli, hvilket skaffet oss rundt 10 nye faddere. Vi er ganske fornøyd med det, men vi er langt fra mål. Se vår facebookside,https://www.facebook.com/kailashskolen.

Nepaltur
Vi har nå fått svar fra Karma Chozom om at vi er velkomne til Nepal utpå høsten. Vi venter spendt på nærmere dato, og gir beskjed så snart vi får vite denne. Erfaringsvis pleier det å passe rundt november. Det betyr at alle faddere som har lyst til å være med kontakter Haakon på e-post adr; hjolunde@online.no. Vi pleier å organisere turene slik at alle bestiller sine billetter til Katmandu selv. Så satser vi på en kjernetid hvor vi besøker skolen og klosteret i Katmandu sammen. Utover dette gjør man som man vil. Det er enkelt å bestille f.eks fot turer av forskjellig varighet i Himalaya også når vi er der nede. Ellers vil vi komme tilbake til nærmere program etter hvert, for de som ønsker dette.

Til slutt vil vi i styret få minne om at vi er takknemlig for alle tilbakemeldinger fra dere faddere. Hva savner dere? Hva kan vi i styret gjøre bedre eller annerledes?

Takk for den trofaste støtten dere gir 🙂 og ha en flott sommer!

Hilsen oss i styret for
Fadderforeningen Tso Pema

Bilder fra vervekampanjen styret hadde på Tønsberg torv lørdag 8. juli