Nyhetsbrev november 2011

Dessverre fikk vi endelig avslag fra Norad på vår søknad om støtte til å bygge skolen i Jumla. Dette er ekstra beklagelig fordi det er stort behov for denne skolen som ble startet i 2006. Jumla er provinshovedstad i Karnali, en høyfjellsprovins som er blitt særlig tilbakeliggende når det gjelder utviklingen av skoletilbud m.m., og der Maoist-geriljaen følgelig sto sterkt. Skolen fungerer så langt i leide lokaler. Tomt er kjøpt. Byggeplanene er klare for en skole med 14 klasserom som skal fungere opp til 10. klasse og vil koste i overkant av 1.5 millioner norske kroner. I NORADs avslag på vår søknad anføres som eneste spesifikke grunn at det er tvil hos NORAD når det gjelder ”norsk partners merverdi”. Vi har ikke fått noen nærmere forklaring på dette. Tross alt har vi klart å støtte opp om dette skoleprosjektet i 22 år, og i denne tiden har det hatt en helt enestående positiv utvikling, noe evalueringsrapporten vi fikk i januar 2010 bekrefter. Vi har hele tiden lagt vekt på at vår forening ikke skal ha administrative utgifter, slik at sponsorbidragene går uavkortet til Kailash Bodhi School. Derved har vi ikke bygget opp noe større administrativt apparat her i Norge. Det er vel det man i NORAD sikter til med at ”norsk partner ikke representerer noen merverdi” Nå har det ikke vært vår hensikt å skape arbeidsplasser i Norge og mener vel derfor at NORAD her gir uttrykk for tvilsom bistandspolitikk. Heldigvis vet vi at vår ambassade i Kathmandu har et meget positivt bilde av Kailash Bodhi School og det skolen står for i Himalaya regionen.

Den tredje skolen vår i Nepal er skolen i Simikot som ble opprettet i 2008. Her har vi den store gledelige begivenhet i 2011. En liten tysk støttegruppe vi samarbeider med, lyktes, meget takket være den flotte evalueringsrapporten vår, å få støtte fra den tyske stat til å bygge skolen i Simikot. Skolen ble i det vesentlige ferdig og ble innviet i oktober i nærvær av medlemmer fra den tyske gruppen og vår rektor, Karma Chozom. Vi er meget takknemmelige for denne hjelp fra Tyskland som kom på rette tid til å veie opp avslaget fra NORAD.

Vi står overfor betydelige økonomiske utfordringer i tiden fremover. En ting er finansiering av bygging av skolen i Jumla. En annen ting er at elevtall og derved driftsutgifter har steget parallelt med skolens vekst. Det gjorde det nødvendig å øke vår kvartalsmessige støtte til skolen fra 75.000 til 100.000 NOK nå i høst. Det var meget påkrevd, men gikk egentlig på penger vi ikke hadde, slik at formannen måtte bidra med private midler. Hvorledes vi skal skaffe finansiering fremover, blir et viktig emne på vår generalforsamling. Så langt har vi hatt gode krefter med oss. Vi i styret er av den oppfatning at dette er så verdifullt, ikke minst med tanke på den situasjon verden befinner seg i, at vi bare må stå på og håpe at de gode krefter vil støtte oss også i fremtiden.

I denne situasjon var innsamlingen ved Ringshaug skole en ekstra gledelig begivenhet. Og vi vil her få uttrykke vår takknemmelighet overfor alle som har bidratt. Dette kommer ikke bare godt med i vår økonomiske situasjon, men gir oss håp for fremtiden.

Med hilsen fra Styret.