Lama Gondup

Lama Gondup, en tibetansk lama


Lama Gondup og Vilhelm. Den første skolen ble startet i 1989 i Mahal Pradish i India for barn av nepalesiske fremmedarbeidere. Skolen er en barneskole opp til 5. klasse.

Lama Gondup ble sendt til et kloster for å bli munk da han var ca 5 år gammel. Det er ganske vanlig i Tibet. Der hadde han det ikke godt. Det var lite mat, og det hendte ikke sjeldent at han fikk juling. Han rømte fra klosteret til Katmandu for å jobbe sammen med sin bror Sonam. Der bodde de på gata, og livnærte seg blant annet ved å reparere sykler. Da Lama Gondup var 14 år gammel møtte han en hellig Lama. Lamaen mente at Lama Gondup burde bli munk. Det var et sterkt møte, og Lama Gondup valgte å følge denne hellige Lamaen. Lama Gondup er regnet for å være en av Nepals helligste menn. Bakgrunnen for dette er at han har sittet i en steinhule og meditert i hele 14 år som en del av sin utdannelse til Lama. Da han kom ut derfra var visjonen hans ganske klar. Han ville hjelpe fattige barn, i særdeleshet jenter som var i en spesielt sårbar situasjon. Han startet først skolen i Manali i Nord India, i samarbeid med Vilhelm Schjelderup. Les om møtet mellom Lama Gondup og Vilhelm Schjelderup under linken om Vilhelm. Senere åpnet han tre skoler i Nepal, og et nonnekloster i Katmandu, i nærheten av skolen i Katmandu. Lama Gondup bor i dag i tilknytning til nonneklosteret.

Lama Gondup er en usedvanlig kjærlighetsfull og ydmyk mann. Det er vanlig i Nepal at Lamaer (som er klosterforstandere) får bedre mat enn de andre i klosteret. Men ikke Lama Gondup. Han vil ikke ha særbehandling. Lama Gondup er også jentenes øverste beskytter. Han går vaktrunder på nattetid for å passe på at jentene er trygge, at ingen inntrengere kommer inn i klosteret. Klostrene har vært utsatt for mange pirater og landeveisrøvere opp gjennom årene. På dagtid deltar lama Gondup sammen med de andre munkene og bygningsarbeiderne med å bygge og vedlikeholde tempelet tilhørende klosteret, klosteret selv, og med veibygging.

Jentene ved klosteret får moderne undervisning, og tradisjonell undervisning for å bli nonner. De yngste kan være helt nede i 6 års alder. De får skolegang helt til 18 års alderen. Da er de fullt utdannede nonner og lærere. De kan da velge om de vil bli værende i klosteret, eller om de vil ut i det sivile liv. Mange reiser tilbake til sine landsbyer hvor de arbeider som lærere. Et helt sentralt begrep i buddhismen er at «Du skal tjene».

Lama;
En lama er en som er opplyst, en som har hatt en oppvåkning.
Tibetansk buddhisme er ganske spesiell på flere måter. Menn og kvinner er helt likestilte, like mye verdt. Det blir tydeliggjort gjennom at menn og kvinner har samme fornavn. Både menn og kvinner kan bli Lama eller Buddha. En Buddha er en som er oppvåknet, som har nådd sin høyeste eksistens. Hen har ikke mer å lære, har oppnådd Nirvana og blir ikke gjenfødt. En blir ikke Buddha før etter sin død.

Lama Gondup har fått mye hjelp av sin bror Sonam på det byggetekniske. Begge to var tidligere gategutter i Kathmandu. Lama Gondup fikk senere utdannelse og ble lama.

Karma Chozom, rektor for alle Kailashskolene og Lama Gondup.