Rapporter

Vedtekter
Reviderte vedtekter 2020

Fra skolene
Annual Report 2021
Annual Report 2020
Annual Report 2019
Annual Report 2018
Annual Report 2017
Annual Report 2016
Annual Report 2015
Annual Report 2014
Annual Report 2013
Annual Report 2012
Annual Report 2010
Annual Report 2009
Annual Report 2008
Rapport fra skolene skrevet av rektor
Rapport fra Nepal etter jordskjelvet 2015

Regnskap
Regnskap 2020
Regnskap 2019
Regnskap 2018
Regnskap 2017
Regnskap 2016
Regnskap 2015
Regnskap 2014
Regnskap 2013
Regnskap 2012
Regnskap 2011
Regnskap 2010
Regnskap 2009
Regnskap 2008

Årsmøtereferater
Referat fra årsmøte 2021
Referat fra årsmøte 2020
Referat fra årsmøte 2019
Referat fra årsmøte 2018
Referat fra årsmøte 2017
Referat fra årsmøte 2016

Årsrapporter
Årsrapport 2020
Årsrapport 2019
Årsrapport 2018
Årsrapport 2017
Årsrapport 2016
Årsrapport 2015

Norad
Kailash Bodhi Evaluation January 2010

Presse
Artikkel i avisen Øyene februar 2017