Vilhelm

Vilhelm Schjelderup

– en engasjert mann som gjennom sitt engasjement og nestekjærlighet har klart å skape nytt håp og nye muligheter for tusenvis av mennesker.


Dalai Lama og Vilhelm

Det hele begynte i 1986 da Vilhelms Schjelderups sønn Harald var på reise i India og søkte kontakt med tibetanske lamaer som mediterte i fjellene. Der ble han kjent med en tibetansk lama, Lama Gondup, og de tre barna han tok seg av; Pedma, Tenzin og Karma. Da Haraldkom hjem og fortalte om sitt spesielle møte med Lama Gondup, ble Vilhelm og hans kone Sidsel så fasinerte at de bestemte seg for å reise ned til Nord-India for å treffe Lama Gondup. De reiste høsten 1987, og bestemte seg for å fjernadoptere Lama Gondup og de tre barna.

Tenzin

Pedma

Karma

Lama Gondup

Lama Gondups drøm var å starte en skole for barn av tibetanske fremmedarbeidere, da disse var veldig fattige og ikke hadde skoletilbud. Han hadde også et sterkt ønske om at dette skoletilbudet skulle ivareta tibetansk språk, kultur og tradisjoner.

Etter kontakt og stort bifall fra Dalai Lama startet Lama Gondup i 1989 den første skolen for tibetanske barn hjemmehørende i Nepal. Da Vilhelm fikk vite dette, forsto han at han måtte finne fadderforeldre til disse barna. I et intervju i Tønsberg Blad inviterte han til et møte for interesserte, og slik ble Fadderforeningen Tso Pema Tibetansk Skole etablert i 1989. Vilhelm valgte navnet Tso Pema etter navnet på den hellige innsjøen hvor Sidsel og han hadde møtt Lama Gondup og de tre barna.

Gjennom nærmere 30 år ledet Vilhelm fadderforeningen. Han har vært på besøk ved skolene en rekke ganger, og er en høyt respektert og elsket mann i Nepal. Han har også sørget for NORAD midler til bygging av skolen i Katmandu og kjøp av tomt til skole i Jumla som i flere år ble drevet i leide lokaler i svært dårlig forfatning. På denne tomten er det nå bygget en ny skole . I tillegg er det i dag en skole i Simikot og en skole i Manala nord i India. Totalt elevantall pr 2022 er ca.1640. Elevtallet var i 2014 på ca. 2200 elever, men falt etter jordskjelvet i 2015, og videre etter Corona epidemien med påfølgende skyhøy pris stigning.

Siden opprettelsen av den første skolen har det gått veldig mange barn på Kailashskolene. Noen av elevene har begynt som lærere ved den samme skolen, noen har gått videre til universiteter og høyskoler, og atter andre har opprettet andre skoler i Nepal. Dette hadde ikke vært mulig uten lama Gondup, Vilhelm og Sidsel sitt glødende engasjement.

Sissel Kongelf døde 17.04 2013. Vilhelm døde 14.10.2017. Se våre nyhetsbrev for å lese minneordet som ble skrevet om Vilhelm fra fadderforeningen, og for å se markeringen ved skolene etter hans bortfall.

Les artikkel om Vilhelm fra avisen Øyene.