Nyhetsbrev oktober 2010

Utviklingen ved skolene hittil i år har vært uten dramatikk. Elevene ved Kailash Secondary School i Kathmandu gjorde det som tidligere kjempebra ved landsomfattende eksamen etter 10. klasse. I år var det hele 62 elever som gikk opp. Av disse var det 15 som fikk ’extraordinary’ (dvs. Særdeles) i karakter, mens de øvrige 47 kom i 1. divisjon (dvs. Meget godt). Skolen scorer således igjen helt på toppnivå blant skoler i Nepal.1

Vi fikk avslag på vår søknad om støtte fra NORAD til bygging av skole i Jumla både for 2009 og for 2010. Vi har søkt igjen for 2011 og mener å ha et berettiget håp etter vi fikk en så strålende evalueringsrapport fra Dagny Fosen i januar i år, slik vi fortalte om i vårt forrige nyhetsbrev. Vi har som tidligere kunnet vise til arkitekttegninger og detaljert kostnadsoversikt for ferdigbygget skole som bl.a. vil omfatte 17 klasserom og dekke behovet for en skole til og med 10. klasse. Den totale kostnad er beregnet til 21.300.000 nepalske rupier, dvs. ca. 2.000.000 NOK. Vi regner med at byggingen kan gjennomføres i løpet av to år, og søknaden for 2011 gjelder Fase 1, som er beregnet til å koste 1.300.000 NOK. Jumla er hovedstad i Karnali-provinsen, et høyfjells område som er blitt liggende tilbake i utviklingen, og der behovet for å styrke skoletilbudet er ekstra stort.
Vår forening har en spinkel administrasjon. Det gjør at vi er i stand til å sende alle giver bidrag uavkortet til skolene i Nepal og India. Men det kan nok være en svakhet vis a vis en organisasjon som NORAD. Som utfyllende informasjon i vår søknad har vi derfor skrevet:
”Fra tidligere praksis har vi vært innstilt på at vi kunne søke NORAD om støtte til større investeringer som kjøp av tomt og bygging av skole, men at vi sto ansvarlig for nødvendig støtte til driftsutgifter. Dette har vi nå maktet i over 20 år. Men etter hvert har skolen vokst, og har nå 1.500 elever, mens vår forening er liten. Skolen tar skolepenger fra de foreldre som har råd til dette, men beløpet er beskjedent i forhold til det som er vanlig ved private skoler i Nepal. Og når det gjelder barn fra fattige landsbyboere, som utgjør nær 50 % av barna, har vår støtte vært helt nødvendig. Vi har jo planer for økt publisitet og støtte, men likevel, realistisk sett synes våre muligheter til å kunne følge opp tilsvarende støtte i kommende år å være små. Likevel er vi optimister av to grunner:
1.      Vi har sett at vi har klart dette i 20 år og føler vi har gode krefter med oss.
2.      Skolen er nå vel etablert og har fått et svært positivt omdømme i Nepal, samtidig som det har vist seg at den dekker behov som nå blir stadig mer etterspurt. Vi tror derfor at skolen vil vise seg bærekraftig og klare seg, om enn i redusert grad, selv om støtten fra vår forening skulle falle bort.
Men dette er spørsmål vi ser foran oss, og der vi vil sette pris på en dialog med NORAD og vår ambassade i Nepal.”
NORAD legger stor vekt på at alle tiltak skal være ’bærekraftige’. Men det er den bistand vi har fått fra dere, frivillige givere og sponsorer, som har vært en forutsetning og vil være det i fremtiden for at vi kan hjelpe så mange barn fra fattige landsbyboere til skolegang som også styrker deres egen kultur. Her skal vi overbringe en takk til dere alle fra elever og foreldre.
Med hilsen fra Styret.