Nyhetsbrev oktober 2014

De siste månedene har vi tvert imot hatt hyppige møter. Vi håpet å få inn en søknad til NORAD om midler til å bygge ny skole i Jumla allerede i høst. Som mange av dere vet foregår undervisningen i Jumla i leide lokaler. Disse er i elendig forfatning, blant annet med store gliper i veggene. Jumla ligger værhardt til i Himalaya. Barna trenger sårt ny skole, og styret i Tso Pema prioriterer denne utfordringen for tiden. Vi har tidligere fått støtte fra NORAD, først og fremst til bygging av skolen i Katmandu. Byråkratiet har økt siden sist. Det er masse papirarbeid og dokumentasjon som skal på plass, og hverken Karma Chozom eller vi her i styret hadde mulighet til å rekke søknadsfristen som var 1 oktober. Trøsten er at vi er godt i gang med prosessen, og bør være godt i rute med å få til en søknad høsten 2015 som er neste mulighet. Vi har i denne prosessen en stor utfordring. NORAD krever at vi må stille opp med en egenandel på 10% av søkermidlene. Det betyr at vi har en innstendig bønn til dere alle. Vi trenger flere fadderforeldre, vi trenger kort sagt mer penger! Karma Chozom har gitt oss et estimat på at det vil koste rundt 2 millioner norske kroner å få bygd en ny skole fra 1. til og med 10. klasse. I dag går det ca 800 elever ved skolen i Jumla. Undervisningsmessig fungerer skolen veldig bra, i likhet med de andre Kailashskolene. Elevene får meget høye karakterer, og det er lite frafall av elever.

Ellers vil vi oppfordre dere alle til å komme på årsmøte torsdag den 20. november 2014 kl. 19.00 i Storgaten 20, 2. etg.

Med de beste hilsener fra styret