Nyhetsbrev juni 2008

Vi arbeider nå for at hovedskolen i Kathamndu, Kailash Bodhi Secondary School, skal bli godkjent opp til 12. klasse slik at eksamen, tilsvarende vårt artium, gir direkte tilgang til universitetsstudier. For å oppnå dette må skolen betale inn et depositum på 300.000 Nepaliske rupier (tilsvarende 30.000 kroner). Elevene har nå vært oppe til avgangseksamen etter 10. klasse, men vi har ennå ikke fått resultater. Når det gjelder skolen i Jumla, som ble opprettet i 2006, har vi kjøpt tomt og er i ferd med å planlegge bygging av skolen. Her kan det bli aktuelt å søke støtte fra NORAD for år 2009.

28. april i år opprettet vi en ny skole i Simikot i distriktet Humla som ligger helt nord-vest i Nepal. Foreløpig holder denne skolen til i leide lokaler i en bygning med 5 små rom. Likevel har den plass til 90 elever med 3 lærere og en overlærer. Behovet for skole her er stort. Det finnes en offentlig skole i Simikot, men den fungerer svært dårlig. På grunn av det strenge fjellklimaet reiser lærerne bort mer enn halve året og skolen er stengt. Overlæreren på vår skole, Chawang, er fra Humla og har sin slekt og tilhørighet der. Håkon Lunde og Vilhelm Schjelderup traff han i høst da vi besøkte skolen i Kathmandu, der han var lærer, og fikk et meget positivt inntrykk av ham. Det virker som begge de nye skolene, både den i Jumla og den i Simokot, har fått meget god og kompetent lokal ledelse.

Kailash Bodhi School er således i stadig vekst. Situasjonen i Nepal har nå preg av nasjonsbygging. Det er en viktig fase i et lands utvikling der kreative tiltak kan få stor betydning. Kailash Bodhi School har utviklet kompetanse til å utvikle skoler som i særlig grad ivaretar behovene til minoritetsgrupper med tibetansk kultur. I tillegg til de skolene som nå er etablert, kan det bli aktuelt å starte en skole også i Dolpo dersom vi får resurser til det. men nå i første omgang må vi satse på å få bygget skolen i Jumla og sikre oss en tomt for fremtidig skolebygging i Simikot. Vi har således mange oppgaver foran oss. Og på vegne av alle våre elever ved Kailash Bodhi School og deres familier vil vi få takke dere alle især for den støtten dere gir oss.

Med hilsen fra styret