Nyhetsbrev november 2013

I skole-bulletinen fra Kailash Bodhi School ved avslutningen av 2012 åpner de med å sitere den store indiske filosof og visdomslærer Swami Vivekananda: ”Arise, Awake and Stop not the goal is achieved”. Inspirasjonen fra disse ord lever videre i utviklingen av skolen: ”An amazing make over’s and new dimension in the field of education.” Til tross for alle hindringer som følge av det stadige politiske dødvann i Nepal, hemmende sosiale atmosfære m.m. lykkes det skolen å bidra til å virkeliggjøre de høye idealer om å skape ”fremtidens borgere” ikke bare gjennom å formidle en inspirerende undervisning, men ved å bringe frem en helhetlig kultur som omfatter alle positive sider av elevenes personlighet.

Hovedskolen i Bouddha, Kathmandu, har nå passert 1.000 elever. Det var en stor opplevelse å besøke den i november i fjor. Og i nyhetsbrevet fra skolen får vi en meget positiv tilbakemelding om vårt besøk og hvorledes dette inspirerer dem: ”Although their frequent comings give us a strong impetus all the while but every visit seems to be new and magnificent.” I år er det ikke blitt noen felles reise for å besøke skolen, men vi håper det kan la seg realisere til neste år.

Elevene fortsetter å gjøre det utmerket til eksamen. Og de bidrar på en fremragende måte til den videre kulturelle utviklingen i Nepal. Kailash Bodhi School er nå blitt rangert som en av de beste institusjonelle skoler i Nepal. I alt omfattet oversikten 56 skoler, og Kailash Bodhi School ble rangert som nr. 14. Dette ble publisert i avisen ”Gorkhapatra” på den internasjonale undervisningsdagen. Med de beskjedne midler som har stått til skolens rådighet, er dette oppsiktsvekkende og en stor ære! At dette har vært mulig, skyldes et stort idealistisk engasjement. Og selvfølgelig: skolens ledelse har her vist stor dyktighet og godt omdømme. De har virkelig noe å være stolte av – og vi fordi vi har støttet dem!

Skolen i Jumla har nå ca. 500 elever, men må fortsatt fungere i provisoriske lokaler. Tenzing og hennes mann Tashi gjør her en glimrende jobb. Håkon Lunde og Gerd Borchgrevink har nå tatt kontakt med NORAD med tanke på å forsøke å legge til rette for en ny søknad om støtte til bygging av skole i Jumla. Skolen i Simikot oppe ved Kailash-fjellet og grensen til Tibet ble, som vi tidligere har skrevet, bygget for bistandsmidler fra Tyskland, takket være vår lille tyske søster-otganisasjon. Den fungerer meget bra.

6. mai er en hellig dag for buddhister og feires som Buddhas fødselsdag. Ved et tilfelle døde Pema Rinzin som vi hadde fjernadoptert sammen med Lama Gondup den 6. mai. Han feires som en helgen, og er jo nå og reinkarnert, slik at denne dag er hellig i dobbelt forstand for Lama Gondup, skolen og nonneklosteret han også har etablert.

Gerd Borchgrevink har gjort en stor innsats med å lage en brosjyre om foreningen vår og skolen. De som ønsker det kan få den over mail eller tilsendt. Vi vil også minne om vår nettside: www.Fadderforeningen Tso Pema Tibetansk Skole – Kailash Bodhi School. Vi takker dere alle for den interesse og støtte dere viser. Som dere forstår er dette et svært positivt hjelpearbeid som virkelig bidrar til både å bevare og støtte tibetansk kultur og til å fremme utviklingen i Himalaya.

Med de beste hilsener fra Styret