Nyhetsbrev november 2009

Skolen i Kathmandu, Kailash Bodhi Secondary School, er størst og så langt den eneste som går frem til 10. klasse. Etter 10. klasse er det en nasjonal prøve i Nepal, og i år fikk våre elever helt fremragende resultater: av 35 elever fikk 14 utmerkelse og de øvrige 21 kom i 1. divisjon av 3, det vil, sammenlignet med norske karakterer, si 14 med Særdeles og 21 med Meget i hovedkarakter. Det bringer dem helt på toppnivå blant skoler i Nepal. Og til neste år vil det bli 72 elever som skal opp til eksamen etter 10. klasse. Så dette begynner å virkelig monne!

Skolen i Jumla, provinshovedstaden i Karnali-provinsen, som ble startet i 2006, er også planlagt å være en videregående skole som går frem til 10. klasse. Foreløpig holder den til i leide lokaler, men det er problem med plassmangel fordi det ikke finnes nok tilgjengelige lokaler. Vi har fått kjøpt tomt, og planen er å bygge en skole med 16 klasserom, kantine, 3 lærerrom, rektors rom og kontor. I følge tegningene blir dette en pen og ordentlig skole i to etasjer. Byggekostnadene er beregnet til 15,4 millioner Nepalesiske rupier, hvilket tilsvarer ca. 1,5 millioner norske kroner. Vi søkte NORAD om støtte til å starte bygging av denne skolen for 2009, men fikk dessverre avslag. 1,5 millioner kroner er ikke mer enn hva en meget enkel enebolig koster i Norge. Men det er likevel et for stort beløp til at vår forening kan makte dette. Her er vi avhengig av hjelp fra NORAD. Og derfor søker vi igjen for året 2010.

I vår dialog med NORAD er det kommet frem at de savner en ekstern vurdering av Kailash Bodhi School. De har således bare kunnet bygge sine avgjørelser på den informasjon vi har gitt dem. Skolen har et godt samarbeid med myndighetene i Nepal. Således sitter det en representant fra undervisningsdepartementet i skolens styre. Vi har ved flere anledninger forsøkt å få den norske ambassaden i Kathmandu til å besøke skolen, men uten å lykkes. I samråd med NORAD søker vi derfor nå å engasjere en kvalifisert instans til å gi en slik ekstern vurdering av Kailash Bodhi School.

Vi vedlegger skolens siste nyttårs rapport som gir et bredt og fargerikt bilde av skolens forskjellige aktiviteter. Og så vil vi vise til vårt eget nettsted www.kailashskolen.com

Når det gjelder situasjonen i Tibet, er det dessverre ikke skjedd noe positivt. Internt i Kina er det kommet sterk kritikk av de lokale kinesiske myndigheter i Tibet både for makt-arroganse og utnyttelse av situasjonen til personlig fordel. Men den politiske situasjon er like fastlåst, og det er ikke kommet noen bedring for den tibetanske befolkningen. Særlig trist er det at den tibetanske nomadebefolkningen flere steder frataes sitt levebrød og sin frie livsform og flyttes inn i tarvelige boligkomplekser. Et mulig lyspunkt er at en amerikansk delegasjon nylig besøkte Dharamsala og inviterte Dalai Lama til Det Hvite Hus etter at president Obama har vært på statsbesøk i Kina. Kanskje er dette et meget klokt diplomatisk trekk.

I denne situasjon er det for oss en særlig glede å kunne støtte tibetanere og tibetansk kultur gjennom skolene i Nepal. På vegne av alle våre elever vil vi rette en stor takk til alle dere som er med å støtte oss.

Med hilsen fra
Styret i Fadderforeningen Tso Pema Tibetansk Skole