Nyhetsbrev februar 2018

Kjære faddere!

Et rart år ligger bak oss. Vilhelm Schjelderup sin død i høst preger oss fortsatt. Kailashskolen var Vilhelms hjertebarn, og vi er glade for at vi kan fortsette å støtte skolen, og dermed videreføre hans livsverk.

Grunnet sykdom ble altså turen til Nepal kansellert. Det var heller ikke mange påmeldte til turen. Vi har informert Karma Chozom om at vi ønsker å ta en tur til høsten. Denne gangen er det flere som har meldt sin interesse, så nå regner vi at det blir noe av turen. Det er som vanlig vanskelig å gi eksakt dato for turen nå, men den pleier å være i oktober/ november. Det er avhengig av festivaltid og skoleferier i Nepal, og dette er ikke klart før om noen måneder. Så snart vi vet noe mer, legger vi det ut på nettsiden vår. Har du lyst til å være med, så er du hjertelig velkommen! Det pleier å være fantastiske turer som også inspirerer. Det er fint å se hvor takknemlige elevene og lærerne er for bidraget vårt, og hvilket flott prosjekt vi er med og støtter.

Som før nevnt har vi ikke klart å ordne med skattetrekk, ei heller banklån til bygging av nytt skolebygg. Det betyr at vi må jobbe enda mer for å få vervet flere faddere, slik at skolen står bedre rustet til utgiftsøkningene sine. Etter jordskjelvet i 2015 har prisene steget vesentlig i Nepal, så selv om vi fikk flere faddere i fjor så kan vi ikke hvile på våre laurbær. Det veier på langt nær opp for prisstigningen. Til dette trenger vi også hjelp av dere faddere. Som dere ser av vedlagte årsrapport fra 2017 er det spesielt interessant å få faddere fra andre deler av landet. Og, alle faddere er hjertelig velkomne til å være med til Nepal, hvor vi blant annet besøker skolen og nonneklosteret i Katmandu. I år har vi også lyst til å få med oss en skjerpa å gå i Himalaya for de som vil det. Vi får se hva vi får til.

Ellers er vi veldig glade for nye krefter som kan bidra i fadderforeningen, enten med styrearbeid, eller prosjekter. Er det noen der ute, gjerne også ungdom, som har lyst til å bidra 🙂 Du er hjertelig velkommen!

Med ønske om en flott vinter og vår!

Med vennlig hilsen
Styret
Fadderforeningen Tso Pema Tibetansk skole