Nyhetsbrev oktober 2020

Covid- 19 har preget dette året også for oss. Tur til Nepal i september/oktober var kjøpt og betalt, men måtte dessverre avlyses. Det er trist. Vi vet heller ikke når vi får mulighet til å reise, men så fort det er trygt er vi flere som gleder oss til å dra nedover. Vi håper vi da blir en enda større gruppe, Nepal trenger turister!

Sist vi hørte nytt fra skolene våre i Nepal var i september. Da var de fortsatt stengt ned, antallet smittede var da økende i henhold til andre kilder. Skolene prøver så godt de kan å undervise on-line, men dessverre er det veldig mange elever som ikke har tilgang på hverken PC eller nett. Karma Chozom beskriver situasjonen som veldig vanskelig, og lite vet vi om hvor lenge dette vil vare. Nepal er i en veldig vanskelig situasjon. De lever av turisme, og grensene har vært stengt siden mars.

Kung-Fu nonneklosteret som vi skulle besøkt er også stengt. Nonnene der reiser rundt i Nepal nå. De deler ut vann og mat til trengende, underviser i hygiene og smittevern, og hjelper til så godt de kan.

Styret har ikke hatt mye handlingsrom i denne tiden. Eneste vi kan gjøre er å minne alle på at vi alltid er glade for nye faddere.

Ta vare på dere selv!

Hilsen styret i Fadderforeningen Tso Pema
v/Anne-Marie C. Simonsen