Nyhetsbrev november 2007

Da vi ankom Kathmandu fredag 9. november, var det en hinduistisk høytid og skolen var stengt frem til onsdag 14. Skolen var derfor tom for elever da vi besøkte den lørdag sammen med rektor Karma Chozom. Det ga oss anledning til å inspisere skolen og samtale om utviklingen og problemer fremover. Forsamlingshallen som ble bygget med støtte fra NORAD i 2004, har plass til ca. 500 og virker meget hensiktsmessig. I underetasjen under forsamlingshallen er det blitt plass til 5 klasserom der førskoleklassene holder til. Klasserommene er enkle. Men elevene har selv fått i oppgave å utsmykke veggene. Og her er det konkurranse mellom paralell-klassene. Det bidrar både til et trivelig og mer fargerikt miljø og til å utvikle kunstneriske evner hos elevene.

Fortsett å lese «Nyhetsbrev november 2007»

Nyhetsbrev juni 2006

Ifølge vår utviklingsminister Erik Solheim som var det første utenlandske statsråd som kom til Nepal etter revolusjonen, er utviklingen i Nepal ”den mest spennende demokratiprosessen i verden i dag.” Det handler ifølge Morgenbladets reportasje ”om en konge som gir makten tilbake til parlamentet etter 19 dager med massedemonstrasjoner, maoistgeriljaen som er klar for fredsforhandlinger etter ti år med borgerkrig og politiske partier med tynnslitt tillit som nå kaster seg på det nye folkekravet om en grunnlovsforsamling..”

Fortsett å lese «Nyhetsbrev juni 2006»