Nyhetsbrev august 2012

Siden skolen ble startet og vår forening ble dannet i 1989, har skolen vokset jevnt og omfatter nå 4 skoler (hovedskolen i Kathmandu, i Jumla og Simikot i Nepal, og i Manali i India) og har i alt ca. 1.500 elever. Som det fremgår av den omfattende og grundige evalueringsrapporten som vi har lagt u på vårt nettsted, fungerer skolen svært godt og fyller et meget viktig behov i Nepal. Den har vært en foregangsskole når det gjelder undervisning i morsmål. Nepal har flere minoritetsfolk, og når det gjelder vår skole, er det undervisningen i tibetansk som utgjør morsmålsundervisningen. Slik kan vi og støtte tibetansk kultur og bidra til at denne blir bevart, uten å komme i konflikt med Kina. Vi har lagt ut en artikkel om undervisningssituasjonen i Himalaya-regionen som er skrevet av rektor ved vår skole. Den viser hvilke grunnleggende behov skolen dekker i dette området som burde stå sentralt i vår interesse både av miljømessige og kulturelle grunner.

Fortsett å lese «Nyhetsbrev august 2012»

Nyhetsbrev november 2011

Dessverre fikk vi endelig avslag fra Norad på vår søknad om støtte til å bygge skolen i Jumla. Dette er ekstra beklagelig fordi det er stort behov for denne skolen som ble startet i 2006. Jumla er provinshovedstad i Karnali, en høyfjellsprovins som er blitt særlig tilbakeliggende når det gjelder utviklingen av skoletilbud m.m., og der Maoist-geriljaen følgelig sto sterkt. Fortsett å lese «Nyhetsbrev november 2011»

Nyhetsbrev oktober 2010

Utviklingen ved skolene hittil i år har vært uten dramatikk. Elevene ved Kailash Secondary School i Kathmandu gjorde det som tidligere kjempebra ved landsomfattende eksamen etter 10. klasse. I år var det hele 62 elever som gikk opp. Av disse var det 15 som fikk ’extraordinary’ (dvs. Særdeles) i karakter, mens de øvrige 47 kom i 1. divisjon (dvs. Meget godt). Skolen scorer således igjen helt på toppnivå blant skoler i Nepal.1

Fortsett å lese «Nyhetsbrev oktober 2010»

Nyhetsbrev november 2009

Skolen i Kathmandu, Kailash Bodhi Secondary School, er størst og så langt den eneste som går frem til 10. klasse. Etter 10. klasse er det en nasjonal prøve i Nepal, og i år fikk våre elever helt fremragende resultater: av 35 elever fikk 14 utmerkelse og de øvrige 21 kom i 1. divisjon av 3, det vil, sammenlignet med norske karakterer, si 14 med Særdeles og 21 med Meget i hovedkarakter. Det bringer dem helt på toppnivå blant skoler i Nepal. Og til neste år vil det bli 72 elever som skal opp til eksamen etter 10. klasse. Så dette begynner å virkelig monne!

Fortsett å lese «Nyhetsbrev november 2009»

Nyhetsbrev juni 2009

Det går meget godt med skolene i Nepal, både hovedskolen i Kathmandu, Kailash Bodhi Secondary School, skolen i Jumla som de startet i 2006, og skolen i Simikot som åpnet i fjor. Til sammen er det nå over 1.300 elever, og de gjør det meget bra, både hva gjelder skoleresultater og på andre måter. Det siste gjelder en fotballturnering der de har vunnet en innledende kamp og håper på å kunne ta hjem et Coca Cola trofè!

Fortsett å lese «Nyhetsbrev juni 2009»

Nyhetsbrev november 2008

Det går bra med Kailash Bodhi School både når det gjelder hovedskolen i Kathmandu, skolen i Jumla og den nye skolen i Simikot som ble opprettet i april i år. Vi har fått tegninger og kostnadsoverslag for bygging av skole i Jumla. Planen omfatter 16 klasserom, kantine, bibliotek, 3 lærerrom, rektors rom og kontor. Bygningen er i to etasjer og virker både pen og ordentlig. Skolen skal både være barneskole og videregående skole for Karmali-provinsen. Utgiftene er beregnet til 15,4 millioner Nepalesiske ruppier, tilsvarende ca. 1.500.000 norske kroner. Vi har søkt NORAD om støtte til dette for 2009.

Fortsett å lese «Nyhetsbrev november 2008»

Nyhetsbrev juni 2008

Vi arbeider nå for at hovedskolen i Kathamndu, Kailash Bodhi Secondary School, skal bli godkjent opp til 12. klasse slik at eksamen, tilsvarende vårt artium, gir direkte tilgang til universitetsstudier. For å oppnå dette må skolen betale inn et depositum på 300.000 Nepaliske rupier (tilsvarende 30.000 kroner). Elevene har nå vært oppe til avgangseksamen etter 10. klasse, men vi har ennå ikke fått resultater. Når det gjelder skolen i Jumla, som ble opprettet i 2006, har vi kjøpt tomt og er i ferd med å planlegge bygging av skolen. Her kan det bli aktuelt å søke støtte fra NORAD for år 2009.

Fortsett å lese «Nyhetsbrev juni 2008»

Nyhetsbrev november 2007

Da vi ankom Kathmandu fredag 9. november, var det en hinduistisk høytid og skolen var stengt frem til onsdag 14. Skolen var derfor tom for elever da vi besøkte den lørdag sammen med rektor Karma Chozom. Det ga oss anledning til å inspisere skolen og samtale om utviklingen og problemer fremover. Forsamlingshallen som ble bygget med støtte fra NORAD i 2004, har plass til ca. 500 og virker meget hensiktsmessig. I underetasjen under forsamlingshallen er det blitt plass til 5 klasserom der førskoleklassene holder til. Klasserommene er enkle. Men elevene har selv fått i oppgave å utsmykke veggene. Og her er det konkurranse mellom paralell-klassene. Det bidrar både til et trivelig og mer fargerikt miljø og til å utvikle kunstneriske evner hos elevene.

Fortsett å lese «Nyhetsbrev november 2007»

Nyhetsbrev juni 2006

Ifølge vår utviklingsminister Erik Solheim som var det første utenlandske statsråd som kom til Nepal etter revolusjonen, er utviklingen i Nepal ”den mest spennende demokratiprosessen i verden i dag.” Det handler ifølge Morgenbladets reportasje ”om en konge som gir makten tilbake til parlamentet etter 19 dager med massedemonstrasjoner, maoistgeriljaen som er klar for fredsforhandlinger etter ti år med borgerkrig og politiske partier med tynnslitt tillit som nå kaster seg på det nye folkekravet om en grunnlovsforsamling..”

Fortsett å lese «Nyhetsbrev juni 2006»