Nyhetsbrev november 2013

I skole-bulletinen fra Kailash Bodhi School ved avslutningen av 2012 åpner de med å sitere den store indiske filosof og visdomslærer Swami Vivekananda: ”Arise, Awake and Stop not the goal is achieved”. Inspirasjonen fra disse ord lever videre i utviklingen av skolen: ”An amazing make over’s and new dimension in the field of education.” Til tross for alle hindringer som følge av det stadige politiske dødvann i Nepal, hemmende sosiale atmosfære m.m. lykkes det skolen å bidra til å virkeliggjøre de høye idealer om å skape ”fremtidens borgere” ikke bare gjennom å formidle en inspirerende undervisning, men ved å bringe frem en helhetlig kultur som omfatter alle positive sider av elevenes personlighet.

Fortsett å lese «Nyhetsbrev november 2013»

Nyhetsbrev desember 2012

I alt er det nå over 1.900 elever ved skolene. 960 av disse går ved skolen i Kathmandu som går opp til 10. klasse og der det er eget internat. Det var bare denne skolen vi hadde anledning til å besøke denne gangen. Og til tross for at skolen var stengt på grunn av de hinduistiske høytidene, hadde de stelt til en varm og hyggelig mottagelse for oss. De av elevene som var igjen i Kathmandu hadde laget til et program for oss med sang og dans som ikke bare gledet våre hjerter, men også øyne og ører. Det er ingen tvil om at skolen utvikler seg på en fullverdig måte, ikke bare når det gjelder boklig lærdom, men også når det gjelder menneskelig og kulturell utvikling.

Fortsett å lese «Nyhetsbrev desember 2012»

Nyhetsbrev august 2012

Siden skolen ble startet og vår forening ble dannet i 1989, har skolen vokset jevnt og omfatter nå 4 skoler (hovedskolen i Kathmandu, i Jumla og Simikot i Nepal, og i Manali i India) og har i alt ca. 1.500 elever. Som det fremgår av den omfattende og grundige evalueringsrapporten som vi har lagt u på vårt nettsted, fungerer skolen svært godt og fyller et meget viktig behov i Nepal. Den har vært en foregangsskole når det gjelder undervisning i morsmål. Nepal har flere minoritetsfolk, og når det gjelder vår skole, er det undervisningen i tibetansk som utgjør morsmålsundervisningen. Slik kan vi og støtte tibetansk kultur og bidra til at denne blir bevart, uten å komme i konflikt med Kina. Vi har lagt ut en artikkel om undervisningssituasjonen i Himalaya-regionen som er skrevet av rektor ved vår skole. Den viser hvilke grunnleggende behov skolen dekker i dette området som burde stå sentralt i vår interesse både av miljømessige og kulturelle grunner.

Fortsett å lese «Nyhetsbrev august 2012»

Nyhetsbrev november 2011

Dessverre fikk vi endelig avslag fra Norad på vår søknad om støtte til å bygge skolen i Jumla. Dette er ekstra beklagelig fordi det er stort behov for denne skolen som ble startet i 2006. Jumla er provinshovedstad i Karnali, en høyfjellsprovins som er blitt særlig tilbakeliggende når det gjelder utviklingen av skoletilbud m.m., og der Maoist-geriljaen følgelig sto sterkt. Fortsett å lese «Nyhetsbrev november 2011»

Nyhetsbrev oktober 2010

Utviklingen ved skolene hittil i år har vært uten dramatikk. Elevene ved Kailash Secondary School i Kathmandu gjorde det som tidligere kjempebra ved landsomfattende eksamen etter 10. klasse. I år var det hele 62 elever som gikk opp. Av disse var det 15 som fikk ’extraordinary’ (dvs. Særdeles) i karakter, mens de øvrige 47 kom i 1. divisjon (dvs. Meget godt). Skolen scorer således igjen helt på toppnivå blant skoler i Nepal.1

Fortsett å lese «Nyhetsbrev oktober 2010»

Nyhetsbrev november 2009

Skolen i Kathmandu, Kailash Bodhi Secondary School, er størst og så langt den eneste som går frem til 10. klasse. Etter 10. klasse er det en nasjonal prøve i Nepal, og i år fikk våre elever helt fremragende resultater: av 35 elever fikk 14 utmerkelse og de øvrige 21 kom i 1. divisjon av 3, det vil, sammenlignet med norske karakterer, si 14 med Særdeles og 21 med Meget i hovedkarakter. Det bringer dem helt på toppnivå blant skoler i Nepal. Og til neste år vil det bli 72 elever som skal opp til eksamen etter 10. klasse. Så dette begynner å virkelig monne!

Fortsett å lese «Nyhetsbrev november 2009»

Nyhetsbrev juni 2009

Det går meget godt med skolene i Nepal, både hovedskolen i Kathmandu, Kailash Bodhi Secondary School, skolen i Jumla som de startet i 2006, og skolen i Simikot som åpnet i fjor. Til sammen er det nå over 1.300 elever, og de gjør det meget bra, både hva gjelder skoleresultater og på andre måter. Det siste gjelder en fotballturnering der de har vunnet en innledende kamp og håper på å kunne ta hjem et Coca Cola trofè!

Fortsett å lese «Nyhetsbrev juni 2009»

Nyhetsbrev november 2008

Det går bra med Kailash Bodhi School både når det gjelder hovedskolen i Kathmandu, skolen i Jumla og den nye skolen i Simikot som ble opprettet i april i år. Vi har fått tegninger og kostnadsoverslag for bygging av skole i Jumla. Planen omfatter 16 klasserom, kantine, bibliotek, 3 lærerrom, rektors rom og kontor. Bygningen er i to etasjer og virker både pen og ordentlig. Skolen skal både være barneskole og videregående skole for Karmali-provinsen. Utgiftene er beregnet til 15,4 millioner Nepalesiske ruppier, tilsvarende ca. 1.500.000 norske kroner. Vi har søkt NORAD om støtte til dette for 2009.

Fortsett å lese «Nyhetsbrev november 2008»